Wikia Cartoon Network
Advertisement

Venus (thần Vệ Nữ) là nữ thần trong thần thoại La Mã. Thần Venus được coi như tương đương với nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền.

Hình tượng[]

Trong thần thoại La Mã, bà là mẹ của người La Mã qua con trai của bà, Aeneas, người sống sót trong cuộc chiến thành Troy và chạy sang Italy. Julius Caesar cho rằng bà là tổ tiên của mình.

Thờ cúng[]

Lễ hội[]

Truyền thuyết và văn học[]

Hình ảnh Venus trong nghệ thuật[]

Hội họa[]

Điêu khắc[]

Advertisement