Wikia Cartoon Network
Advertisement

Thiên Bình(còn gọi Thiên Xứng 天秤/天稱, (♎, trong ngôn ngữ một số nước phương Tây và latinh|tiếng Latinh là Libra để chỉ cái cân đĩa) là một chòm sao trong hoàng Đạo|hoàng đạo. Nó là một chòm sao khá mờ và không có sao|ngôi sao nào có cấp sao biểu kiến|độ sáng cấp một, nằm giữa Xử Nữ (chòm sao)|Xử Nữ về phía tây và Thiên Yết (chòm sao)|Thiên Yết về phía đông. Như tên gọi của các sao sáng hơn cả, nó là một phần trong các vuốt của Bọ Cạp.

Các đặc trưng nổi bật[]

Các ngôi sao sáng nhất trong Thiên Bình tạo ra một hình tứ giác:

  • α Librae, Zubenelgenubi ("vuốt phía nam"), là sao đôi thấy được;
  • β Librae, Zubeneschamali ("vuốt phía bắc");
  • γ Librae, Zubenelakrab ("vuốt của bọ cạp");
  • σ Librae, là sao đôi biến thể.

α và β Librae là đòn cân, còn γ và σ là đĩa cân.

σ Librae trước đây được coi là γ Scorpii mặc dù nó nằm trong ranh giới của Thiên Bình. Nó đã không được đặt lại tên là σ Librae cho tới tận năm 1851 (bởi Benjamin A. Gould).

Huyền thoại[]

Chòm sao này nguyên thủy được coi là tạo thành một phần vuốt của con bọ cạp (Thiên Hạt (chòm sao)|Bọ Cạp), là cung chiêm tinh xuất hiện muộn nhất và là cung duy nhất không có đại diện tượng trưng là các thực thể sống. Trong thần thoại Hy Lạp sau này, chòm sao khi quan sát nó riêng rẽ thì lờ mờ giống như bộ cân đĩa và được miêu tả như là cái cân được giữ bởi nữ thần công lý Astraea.

Bởi vì Thiên Bình nguyên thủy là một phần của Xử Nữ (Virgo) (như là cái cân), và trước đó là của Thiên Hạt, nên nó đã không phải là một thực thể rõ rệt mà cung hoàng Đạo|hoàng đạo đã được đặt tên theo. Vị trí của nó có thể bị chiếm bởi Mục Phu, là chòm sao gần nhất đối với hoàng Đạo|hoàng đạo. Do vị trí của Mục Phu (Boötes) cần phải được giữ trên hoàng đạo là bị khuyết, nó có thể cùng với Đại Hùng, Thiên Long (Draco) và Tiểu Hùng, cũng trong Thiên Bình, dẫn tới huyền thoại về các quả táo của Hesperides, một trong Mười hai kỳ công của Hercules.

Tham khảo[]

Advertisement