Wikia Cartoon Network
Advertisement
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Trash_Can.svg/100px-Trash_Can.svg.png Trang này nằm trong danh sách đang chờ xóa

Lý do: Bộ phim chưa bao giờ được chiếu tại Việt Nam.
Nếu bạn phản đối việc phá trang hãy chèn phía dưới bản mẫu này {{Chờ chút}} và nêu rõ lý do.
Hãy nhớ kiểm tra liên kết đến đâylịch sử trang trước khi tiến hành xóa trang.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Gnome-emblem-important.svg/66px-Gnome-emblem-important.svg.png Có phản đối việc xóa nhanh trang này !!!

Lý do chi tiết: Vài lời muốn nói với mấy đứa muốn xóa bài.
Người đặt thông báo này muốn tranh luận về việc xóa nhanh bài viết này ở trang thảo luận, và yêu cầu không xóa trang này trong thời gian đó.
Chú ý rằng yêu cầu này không phải luôn được đồng ý, trang vẫn có thể bị xóa nếu rõ ràng nó thỏa mãn tiêu chuẩn xóa nhanh, hoặc nếu lời giải thích đưa ra không chấp nhận được. Tiêu bản này không nên bị xóa khỏi trang có tiêu bản chờ xóa.

Advertisement