Wikia Cartoon Network
Advertisement
Chochutda Sơ khai - Tại sao bạn không thử sửa lại bài viết sơ khai này? Bạn có thấy nó rất sơ khai không ?.

Juniper "June" Kim Lee là một cô gái châu Á-Mỹ 11 tuổi được trao quyền năng phép thuật, năng lực và danh hiệu của Te Xuan Ze, cho phép cô trở thành người bảo vệ thế giới ảo thuật ẩn dấu. Đó là nhiệm vụ của cô, như Te Xuan Ze, để giữ sự cân bằng giữa ma thuật tốt và xấu và giữ cho thế giới của nhân loại trong bóng tối về "phép thuật của nó. Tuy nhiên, vì tuổi trẻ của mình, Juniper phải đối mặt với nhiều cuộc đấu tranh cân bằng cuộc sống bình thường và huyền diệu của mình, và giữ quyền lực của cô ấy là một bí mật từ gia đình và bạn bè.

Advertisement