Wikia Cartoon Network
Advertisement
Chochutda Sơ khai - Tại sao bạn không thử sửa lại bài viết sơ khai này? Bạn có thấy nó rất sơ khai không ?.

Télétoon là 1 kênh truyền hình Canada nhưng sử dụng tiếng Pháp, thuộc loại A sỡ hữu bởi Corus Entertainment chuyên về lập trình hoạt hình. Đây là phiên bản tiếng Pháp của Teletoon tiếng Anh. Tên của nó là portmanteau of "télévision" và "cartoon". Tên tiếng Anh Teletoon, nó có sẵn trong hơn 7.3 triệu hộ gia đình Canada kể từ năm 2013.[1]

Advertisement