Wikia Cartoon Network
Advertisement

Luân Đôn (âm Hán Việt của 倫敦) là thủ đô của Anh và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Advertisement