Wikia Cartoon Network
Advertisement

Hanna-Barbera Productions là một studio hoạt hình có ảnh hưởng và thống trị truyền hình kể từ khi nó được thành lập vào năm 1957. Bởi William Hanna, Joseph Barbera và George Sidney. Cũng dưới tên của Hanna-Barbera Entertainment, Inc. và Hanna-Barbera Cartoons, Inc. Đó là chức năng chính là sản xuất phim và quảng cáo. Nó đã đi vào để cung cấp một tác động mạnh mẽ và lâu dài trên hoạt hình truyền hình. Nó được chính thức coi là studio hoạt hình lớn đầu tiên để sản xuất thành công phim hoạt hình dành riêng cho truyền hình. Hơn nữa, rất nhiều nhân vật được tạo ra bởi Hanna và Barbera cho màn ảnh nhỏ đã vượt qua ranh giới thành phim ảnh, sách, đồ chơi và mọi phương tiện khác, trở nên phổ biến như các biểu tượng văn hóa.

Advertisement