Wikia Cartoon Network
Advertisement
Chochutda Sơ khai - Tại sao bạn không thử sửa lại bài viết sơ khai này? Bạn có thấy nó rất sơ khai không ?.

Generator Rex sáng lập Man of Action truyền hình từ 23 tháng 4 năm 2010 trên Cartoon Network đến 3 tháng 1 năm 2013

Advertisement