Wikia Cartoon Network
Advertisement

Thuyền Trưởng Duck Dodgers có nhiệm vụ quan trọng trong việc tìm kiếm phân tử hiếm element Illudium Phosdex,'the shaving creamatom' trên hành tinh X bí ẩn.

Advertisement