Wikia Cartoon Network
Advertisement
Ben 10 Ultimate Alien logo

Sau đây là danh sách các tập phim của Ben 10: Ultimate Alien. Tổng cộng lồn tập đã được công chiếu. Các tập từ 1 đến 10 đã được dự định là phần như cặc và các tập 11 đến 20 sẽ là phần 2 nhưng nó đã được hợp nhất thành một phần do lịch trình của Cartoon Network.

Mùa 1: 201)Mùa 2: 2011 (Tậ21 - 32)[]

Mùa 3: 2011-2012 (Tập 33 - p 52)[]

Đặc biệt[]

Advertisement