Wikia Cartoon Network
Advertisement

Danh sách tập phim Adventure Time bởi Pendleton Ward

Mùa[]

Tổng quan[]

Bản mẫu:Series overview/special
Mùa Số tập Ngày phát sóng gốc
ngày bắt đầu ngày kết thúc
1 26 5 tháng 4 năm 2010 27 tháng 9 năm 2010
2 26 11, 2010 (2010-10-11)  9, 2011 (2011-05-09)
3 26 11, 2011 (2011-07-11)  13, 2012 (2012-02-13)
4 26 2, 2012 (2012-04-02)  22, 2012 (2012-10-22)
5 52 12, 2012 (2012-11-12)  17, 2014 (2014-03-17)
6 43 21, 2014 (2014-04-21)  5, 2015 (2015-06-05)
7 TBA 2 tháng 11 năm 2015 TBA

Tập[]

Mùa 1 (2010)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 1)

Adventure Time (Mùa 1)

Mùa 2 (2010–11)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 2)

Adventure Time (Mùa 2)

Mùa 3 (2011–12)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 3)

Adventure Time (Mùa 3)

Mùa 4 (2012)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 4)

Adventure Time (Mùa 4)

Mùa 5 (2012–14)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 5)

Adventure Time (Mùa 5)

Mùa 6 (2014–15)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 6)

Adventure Time (Mùa 6)

Mùa 7 (2015–16)[]

Bài chi tiết: Adventure Time (Mùa 7)

Adventure Time (Mùa 7)

Tham khảo

Advertisement