Cartoon Network Wiki
Advertisement
Cartoon Network Wiki

Wyspa totalnej porażki Totalna porażka: Zemsta wyspy Totalna porażka: Plejada gwiazd Totalna porażka na wyspie Pahkitew

Ceremonia z piankami (ang. Campfire Ceremony lub Marshmallow Ceremony) – jedno z wydarzeń w animowanym reality show Totalna porażka. Pojawia się w sezonach: Wyspa Totalnej Porażki, Totalna Porażka: Zemsta Wyspy, Totalna Porażka: Plejada gwiazd i Totalna Porażka na wyspie Pahkitew.

Opis[]

Sezon pierwszy[]

Ceremonia z piankami jest głównym wydarzeniem w animowanym reality show i ma charakter eliminacyjny. Po raz pierwszy pojawia się w pierwszym sezonie programu. Członkowie przegranej drużyny zbierają się przy wieczornym ognisku. Uważnie słuchają zasad ceremonii. Prowadzący po kolei wzywa po kolei każdego niezagrożonego eliminacją członka drużyny, aby odebrał piankę z tacy. Obozowicz przychodzi, odbiera piankę i nabija ją na drążek. Gdy przy ognisku pozostaje dwóch zagrożonych uczestników, a na tacy – tylko jedna pianka, prowadzący wskazuje, kto zostaje, a kto odpadnie z programu. Wybrany uczestnik zostaje w grze, drugi zagrożony uczestnik zaś udaje się do Portu Wstydu, wsiada na pokład Łódki Przegranych i tym samym opuszcza program, aby – wg regulaminu programu – nigdy więcej tam nie powrócić.

Sezon czwarty[]

Ceremonia z piankami TDRI

Miejsce ceremonii w czwartym sezonie programu

Ceremonia z piankami powraca po trzech sezonach, lecz z niewielkimi różnicami: miejsce eliminacji jest napromieniowane radioaktywnie. Członkowie przegranej drużyny zbierają się przy wieczornym ognisku (zazwyczaj przy świetle dziennym) i uważnie słuchają zasad ceremonii. Prowadzący po kolei rozdaje każdemu niezagrożonemu eliminacją członkowi drużyny po jednej białej piance. Gdy pozostaje dwóch zagrożonych, a w rękach prowadzącego – dwie pianki: jedna zwykła i jedna toksyczna, jest wskazane, kto przechodzi dalej, a kto opuści program. Wybrany uczestnik otrzymuje białą piankę, drugi zaś dostaje Toksyczną Piankę Wstydu, zostaje umieszczony na łyżce Miotacza Wstydu, który znajduje się w Porcie Wstydu, i tym samym – poprzez wystrzelenie z niego – opuszcza program, żeby – zgodnie z regulaminem programu – nigdy więcej tam się nie pojawić.

Sezon piąty[]

Część pierwsza[]

W ceremonii z piankami zachodzą kolejne zmiany: pojawia się Fistaszkowa Galeria, w której pojawiają się członkowie zwycięskiej drużyny. Obserwują członków przegranej drużyny siedzących przy ognisku i uważnie słuchających zasad ceremonii. Prowadzący po kolei rozdaje każdemu niezagrożonemu po jednej piance. Gdy pozostaje dwóch zagrożonych, na tacy tylko jedna pianka, jest wskazane, kto zostaje w grze, kto opuści program. Wybrany uczestnik dostaje ostatnią piankę, wyeliminowany uczestnik zaś zniknie wewnątrz Muszli Wstydu, żeby – zgodnie z regulaminem – nigdy więcej nie pojawić się w programie.

Część druga[]

Ceremonia odbywa się na szczycie jednego z klifów. Członkowie przegranego zespołu zbierają się przy ognisku i słuchają uważnie zasad ceremonii. Prowadzący po kolei rozdaje każdemu niezagrożonemu po jednej piance. Gdy pozostaje dwóch zagrożonych, a na tacy już tylko jedna pianka, jest wskazane, kto pozostaje w grze, a kto opuści program. Wybrany uczestnik dostaje ostatnią piankę, wyeliminowany zawodnik zaś zostaje wystrzelony z Armaty Wstydu, żeby – zgodnie z zasadami programu – nigdy więcej się nie pojawić w grze.

Zasady[]

Zasady sezonu pierwszego[]

W każdym odcinku pierwszego sezonu programu (z wyjątkiem odcinków 14, 18 i 22) obowiązują zasady ceremonii aż do odcinka 25. Zasady brzmią następująco: "Przedstawiciele przegranego zespołu zbierają się przy ognisku i dowiedzą się, kto dostał najwięcej głosów. Za chwilę prowadzący z tacą zawierającą określoną liczbą pianek w ręku przywoła po kolei każdego niezagrożonego uczestnika po symbol bezpieczeństwa. Dwóch zagrożonych pozostanie na samym dole. Tylko jeden z nich odbierze ostatnią piankę. Drugi zaś uda się do Portu Wstydu, wsiądzie na pokład Łódki Przegranych i w ten sposób opuści program, aby nigdy się tam nie pojawić, ponieważ dla niego ten program się zakończy".

Zasady sezonu czwartego[]

W każdym odcinku czwartego sezonu (z wyjątkiem odcinka 4) obowiązują takie same zasady co w pierwszym sezonie, z niewielkimi zmianami, aż do odcinka 12. Brzmią one następująco: "Przedstawiciele przegranej drużyny zbierają się przy ognisku i dowiedzą się, kto otrzymał najwięcej głosów. Za chwilę prowadzący trzymający w ręku tacę z określoną liczbą białych pianek przywoła po kolei niezagrożonego uczestnika po odbiór symbolu bezpieczeństwa. Dwóch zagrożonych pozostanie na samym dole. Tylko jeden z nich odbierze ostatnią białą piankę. Drugi dostanie Toksyczną Piankę Wstydu, uda się do Portu Wstydu, wyląduje na łyżce Miotacza Wstydu i zostanie wystrzelony z programu, aby nigdy tam nie wrócić, ponieważ dla niego ten program dobiegnie końca".

Zasady pierwszej części sezonu piątego[]

W każdym odcinku pierwszej połowy piątego sezonu (z wyjątkiem odcinka 5) obowiązują te same zasady co w poprzednich sezonach aż do odcinka 12. Brzmią one następująco: "Przedstawiciele przegranego zespołu zbierają się przy ognisku i dowiedzą się, kto otrzymał najwięcej głosów. Za chwilę prowadzący trzymający tacę z określoną liczbą pianek w ręku przywoła po kolei niezagrożonych uczestników po odbiór symbolu bezpieczeństwa. Dwóch zagrożonych pozostanie na samym dole. Tylko jeden z nich zostanie właścicielem ostatniej pianki. Drugi uda się na jeden koniec Portu Wstydu, wyląduje w Spłuczce Wstydu i zniknie w jej wnętrzu, aby nigdy nie powrócić, ponieważ dla niego ten program jest ostatnim".

Zasady drugiej części piątego sezonu[]

W każdym odcinku drugiej połowy piątego sezonu (z wyjątkiem odcinka 20) obowiązują te same zasady co w ubiegłych sezonach aż do odcinka 25. Brzmią one następująco: "Przedstawiciele przegranego zespołu zbierają się przy ognisku i dowiedzą się, kto otrzymał najwięcej głosów. Za chwilę prowadzący trzymający tacę z określoną liczbą pianek w ręku przywoła po kolei niezagrożonych uczestników po odbiór symbolu bezpieczeństwa. Dwóch zagrożonych pozostanie na samym dole. Tylko jeden z nich zostanie właścicielem ostatniej pianki. Drugi zaś zostaje umieszczony w Armacie Wstydu i zostaje z niej wystrzelony, aby nigdy nie powrócić, ponieważ dla niego ten program będzie się miał ku końcowi".

Ciekawostki[]

  • Uczestniczką, która nie uczestniczyła w pierwszej ceremonii z piankami, jest Eva.
  • Uczestniczką, która odmówiła przyjęcia pianki, jest Sadie.
  • Geoff był pierwszym w historii programu uczestnikiem i pierwszym męskim przedstawicielem drużyny "Zabójczych Okoni", który otrzymał swoją piankę.
  • Katie była pierwszą w historii programu uczestniczką i pierwszą żeńską przedstawicielką drużyny "Zabójczych Okoni", która otrzymała swoją piankę.
  • Owen był pierwszym męskim przedstawicielem drużyny "Wrzeszczących Susłów", który otrzymał swoją piankę.
  • Gwen była pierwszą żeńską przedstawicielką drużyny "Wrzeszczących Susłów", która otrzymała swoją piankę. Razem z Owenem była później w finale.

Wystąpienia[]

Wyspa Totalnej Porażki[]

Totalna Porażka: Zemsta Wyspy[]

Totalna Porażka: Plejada gwiazd[]

Totalna Porażka na wyspie Pahkitew[]

Advertisement